Tytułem wyjaśnienia należy nadmienić, iż 22.08.2012 zawiązany został protest, za którym jednomyślnie opowiedzieli się pracownicy zgrupowani we wszystkich czterech związkach zawodowych. Postulaty wysunięte przez strajkujących to m.in. przestrzeganie Kodeksu Pracy przez zarząd, wypłata zaległych premii dla kierowców, jak również przywrócenie do pracy przewodniczącego zakładowej Solidarności, Eugeniusza Szczambury.

O patologicznym sposobie zarządzania w PKS Krosno niech świadczy fakt niewypłacenia pełnej pensji dla załogi, przy czym pełne wynagrodzenie odebrała administracja.  W nocy z poniedziałku na wtorek protest zakończono tylko połowicznym sukcesem w formie podpisanego porozumienia. Na stronie związkowej jako pozytywne następstwa akcji wymienia się odwołanie prezesa mianowanego przez władze powiatu, brak konsekwnecji służbowych wobec osób, które partycypowały w proteście, przywrócenie do pracy Eugeniusza Szczmbury o ile przed sądem wykaże, że jego zwolnienie z pracy było niezgodne z prawem. Słowem nie wspomina się jednak o realizacji postulatów o podłożu ekonomicznym (wypłaty zaległych premii czy też wynagrodzenia za lipiec).

na podstawie: solidarnosc.org.pl