Ukazały się nowe statystyki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące zezwoleń na pracę dla imigrantów. W ubiegłym roku wydano ich łącznie ponad 365 tysięcy, a według analizy portalu Salon24.pl blisko 136 tysięcy z nich pochodziło z państw muzułmańskich. Dodatkowo widać wyraźnie, że imigracja z Ukrainy zmniejsza się właśnie na rzecz osób przybywających do Polski spoza Europy.

Wyliczenia podawane przez resort rodziny i polityki społecznej dotyczą pozwoleń na pracę. Tym samym w ubiegłym roku do naszego kraju przybyło łącznie 365,5 tys. imigrantów. Spośród nich około 83 proc. stanowili mężczyźni, natomiast pozostałe 17 proc. kobiety.

Najwięcej zatrudnionych obcokrajowców tradycyjnie pochodzi z Ukrainy. Jak jednak zauważa Salon24.pl, od marca ubiegłego roku widać wyraźną tendencję zniżkową jeśli chodzi o napływ imigrantów zza wschodniej granicy i ogółem z Europy.

Coraz częściej do Polski przybywają więc obcokrajowcy pochodzący z państw pozaeuropejskich. W grudniu ubiegłego roku blisko 92 proc. zezwoleń na pracę wydanych przez polskie urzędy trafiło właśnie do imigrantów spoza Europy.

Ogółem przez cały ubiegły rok nad Wisłą osiedliło się 136 tys. obywateli państw, w których dominują wyznawcy islamu. Najwięcej z nich przybyło z Uzbekistanu (33 tys.), Turcji (25 tys.), Bangladeszu (13,5 tys.), Turkmenistanu (11 tys.) czy Indonezji (10 tys.). Dodatkowo rośnie także liczba imigrantów z Azerbejdżanu, Kirgistanu, Pakistanu czy Kosowa.

Na podstawie: salon24.pl. migracje.gov.pl.