Belgijski rząd odbył międzyresortowe konsultacje poświęcone kwestii imigrantów i ich integracji ze społeczeństwem. W jej trakcie zaprezentowano dodatkowo dane dotyczące między innymi niepełnoletnich obcokrajowców. Po wykonaniu odpowiednich testów okazało się, że większość z nich jest tak naprawdę dorosła.

Pierwsza posiedzenie międzyresortowej grupy odbyło się na wniosek Sammy’ego Mahdiego, sekretarza stanu do spraw migracji i azylu. Zostało ono poświęcone głównie kwestiom napływu nieletnich obcokrajowców, a także ich integracji ze społeczeństwem. Ostatecznie przyjęto liczący osiem punktów program działania wobec tego zjawiska.

Wpierw zaprezentowane zostały jednak dane dotyczące nieletnich imigrantów. Okazuje się, że w 2019 roku Belgia przyjęła 1029 osób podających się za nieletnie, rok później już 2670, natomiast w ubiegłym roku 3351.

Na wniosek Służby Opiekuńczej Sądu Najwyższego przeprowadzono testy na wiek pośród 2515 imigrantów. Wykazały one, że blisko 69 proc. z nich tak naprawdę było dorosłymi ludźmi, a nieletni stanowili jedynie pozostałych 31 proc.

Wspomniany program liczy sobie osiem celów, ale tylko jeden z nich związany jest właśnie z weryfikacją prawdziwego wieku imigrantów. Pozostałe dotyczą głównie wsparciu dla edukacji i integracji obcokrajowców, w tym również dla zajmujących się tym instytucji.

Na podstawie; rtbf.be.