jobbik-minDeputowany Parlamentu Europejskiego i członek węgierskiej partii nacjonalistycznej Jobbik, Béla Kovács, w liście otwartym do Olega Tiahnyboka – lidera ukraińskiej Swobody – wyraził niepokój z powodu antywęgierskich akcji na Zakarpaciu.

„Z głębokim niepokojem wysłuchałem wiadomości o tym, iż wasza partia organizuje marsze oraz agresywne akcje w Użhorodzie i Berehowem przeciwko społeczności węgierskiej” – można przeczytać w liście, który wczoraj znalazł się również w węgierskich środkach przekazu.

Według informacyjnych źródeł Jobbiku, w ostatnich dniach w Berehowem odbył się zorganizowany przez Swobodę marsz, którego uczestnicy wykrzykiwali antywęgierskie hasła, w tym „Węgierskie świnie”, „Węgrzy won z Zakarpacia” i „Śmierć Madziarom”.

„Niedopuszczalnym jest, że członkowie Swobody czują taką głęboką i nieprzejednaną nienawiść do zakarpackiej społeczności węgierskiej. Oni usiłują przegnać społeczność, która nie wywodzi się od pozbawionych korzeni imigrantów, a z populacji zakarpackich wsi i miast, założonych przez węgierskich przodków tysiąc lat temu. Usiłują zrobić z tej mniejszości narodowej wroga Ukrainy. Jednak członkowie tej mniejszości żyją nie z pomocy materialnej i dotacji, a z pracy własnych rąk” – podkreślił Kovács.

Węgierski deputowany zauważył również, że Węgrzy z Zakarpacia nie zajmują wiodących pozycji ani w sferach gospodarczych, ani w polityce, zatem nie są żadnym zagrożeniem dla ukraińskiej racji stanu, jej stabilności politycznej czy ekonomicznej. Stwierdził również, że mniejszość węgierska nigdy nie przejawiała skłonności separatystycznych, nie występowała przeciwko ukraińskiej władzy, nie negowała spójności terytorialnej Ukrainy, a co więcej, od wieków podtrzymuje dobrosąsiedzkie stosunki z zakarpackimi Ukraińcami i Rusinami.

„Zatem Swoboda nienawidzi zakarpackich Węgrów tylko z tego powodu, iż chcą oni żyć na swojej ziemi ojczystej, pośród swych historycznych pamiątek, chcą pracować, żyć w pokoju i chronić swoją etniczność, pielęgnując swój materialny i kulturowy dorobek. I dlatego krzyczy się na nich »Węgrzy won z Zakarpacia«?” – pytał Kovács.

Deputowany Parlamentu Europejskiego zaakcentował również swój protest przeciwko aktywistom Swobody, którzy „poniżają ludzką i moralną godność zakarpackich Węgrów”. Podkreślił, że „takie grupki nie mają czego szukać w parlamencie, w Europie i w chrześcijańskim świecie”.

„Jako wiceprezydent Europejskiego Sojuszu Ruchów Narodowych (AENM, Alliance of European National Movements – red.) obwieszczam, że nie będziemy więcej współpracować z organizacją, którą reprezentujecie” – oświadczył Kovács.

na podstawie: Obozrevatel.com

Zobacz również:
Ukraińska Swoboda usunięta z Europejskiego Sojuszu Ruchów Narodowych