Unia Europejska mimo wycofania się Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego z Iranem zamierza kontynuować wymianę handlową z tym krajem. W tym celu ma zostać utworzony nowy kanał płatniczy oraz specjalna spółka celowa, dzięki którym będzie możliwe ominięcie amerykańskich sankcji wobec Iranu. Od listopada mają bowiem obowiązywać nowe restrykcje, przewidujące między innymi odcięcie od amerykańskiego systemu bankowego banki uczestniczące w transakcjach dotyczących irańskiej ropy.

Przy okazji wczorajszego szczytu Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, odbyło się spotkanie przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Chin, Francji, Rosji, Niemiec i Iranu, w którym uczestniczyła także szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Państwa wciąż respektujące porozumienie nuklearne z Iranem z 2015 roku zadeklarowały, że będą chciały utworzyć nowy kanał płatniczy i spółkę celową SPV, aby możliwe było ułatwienie płatności związanych z irańskim eksportem, w tym ze sprzedażą ropy naftowej.

Dzięki temu projektowi możliwe będzie ominięcie nowych amerykańskich sankcji wobec Iranu, które mają zostać wdrożone już w listopadzie. W ich ramach Amerykanie będą mogli odciąć od amerykańskiego systemu bankowego każdy bank, który wciąż uczestniczy w transakcjach związanych z handlem irańską ropą naftową.

Mogherini poinformowała jednocześnie, że decyzje w tej sprawie już zapadły, dlatego teraz nad utworzeniem wspomnianej spółki dyskutować będą eksperci. Wiadomo już, że dzięki niej ma być możliwe dalsze przeprowadzanie legalnych transakcji finansowych pomiędzy unijnymi państwami a Iranem, przy czym nowy podmiot byłby także otwarty na kontrahentów z innych rejonów świata.

W specjalnym oświadczeniu wydanym przez uczestników spotkania można wyczytać, iż „Iran nadal w pełni i skutecznie realizuje swoje zobowiązania związane z energią jądrową, co potwierdzono w dwunastu kolejnych sprawozdaniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA)”.

Na podstawie: presstv.com, reuters.com.