Przyznanie ukraińskim uchodźcom numeru PESEL i polskiego rachunku bankowego pozwala im na dostęp do szeregu świadczeń społecznych. Kolejnym z nich jest „rodzinny kapitał opiekuńczy”, przyznawany na dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Ukraińcy mogą więc otrzymać nawet do 12 tysięcy złotych na drugie i każde kolejne dziecko.

Złożenie wniosku o wypłatę wspomnianego świadczenia możliwe jest dzięki posiadaniu polski numer PESEL rodzica i jego dziecka, na które zamierza otrzymać pieniądze, adres e-mail, polski numer telefonu oraz numer polskiego rachunku bankowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

„Rodzinny kapitał opiekuńczy” przysługuje drugiemu i każdemu kolejnemu dziecku, w wieku pomiędzy 12. a 35. miesiącem życia. W ramach świadczenia można otrzymać łącznie 12 tys. złotych. Każdy może przy tym zdecydować, czy chce otrzymywać 1 tys. zł miesięcznie przez rok, czy jednak 500 zł miesięcznie przez dwa lata.

ZUS ułatwiając dostęp do świadczenia udostępnił nawet specjalny wniosek w języku ukraińskim. Już wcześniej zaczęto natomiast wypłacać pieniądze w ramach programu 500 plus na każde dziecko, dopóki obywatel Ukrainy przebywa na terenie naszego kraju.

Na podstawie: bankier.pl, wprost.pl.

Zobacz również: