Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał wraz z rządem garść statystyk dotyczących pobytu uchodźców z Ukrainy w naszym kraju. Przede wszystkim wynika z nich, że złożyli oni blisko 300 tysięcy wniosków o przyznanie świadczenia z programu 500 plus. Poza tym jak na razie pracę w Polsce znalazło 70 tysięcy ukraińskich obywateli.

Specjalna ustawa o pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy przewiduje szereg udogodnień dla przybywających do naszego kraju obcokrajowców. Mają oni więc przyspieszoną ścieżkę do podjęcia pracy, a także mogą liczyć na szereg świadczeń socjalnych oferowanych przez państwo. Wystarczy bowiem jedynie otrzymać numer PESEL i wypełnić odpowiednie wnioski.

Według ZUS dużym powodzeniem wśród Ukraińców cieszy się zwłaszcza program 500 plus, czyli kwota pół tysiąca złotych na każde dziecko. Łącznie złożono już blisko 300 tysięcy wniosków o otrzymanie wypłat z tego tytułu, które miałyby objąć około 445 tysięcy ukraińskich dzieci.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej twierdzi natomiast, że jak dotąd pracę w Polsce podjęło około 69,2 tysiąca ukraińskich uchodźców. Spośród nich blisko 76 proc. stanowią kobiety. Najwięcej Ukraińców znalazło zajęcie przy prostych pracach, 14 proc. jako pracownicy przemysłowi i rzemieślnicy, z kolei 10.3 proc. jako pracownicy usług i sprzedawcy.

Z najnowszych danych Straży Granicznej wynika natomiast, że od 24 lutego polską granicę przekroczyło około 2,781 miliona osób z Ukrainy.

Na podstawie: pulshr.pl.