pkbWiosenna prognoza Komisji Europejskiej przewiduje, iż PKB Polski w tym roku wzrośnie zaledwie o 1,1 procent, zaś w przyszłym prawdopodobnie o 2,2 punktów procentowych. Deficyt polskiego sektora finansów publicznych według interpretacji tej instytucji wyniesie w 2013 roku 3,9 punktów procentowych PKB.

Ekonomiści jednoznacznie sklasyfikowali więc prognozy ministerstwa finansów jako przeszacowane. Globalny kryzys, który nie ominął także Polski uniemożliwia wyjście z nadmiernego deficytu budżetowego, chociażby do poziomu 3-3,5 punktów procentowych PKB. Odbicie się naszej gospodarki od dna jest nierealne ze względu na chociażby obniżone stopy procentowe przez Europejski Bank Centralny.

Oznacza to, że rząd Donalda Tuska – na czele z ministrem Rostkowskim – zbyt optymistycznie patrzy na potencjalny rozwój gospodarczy Polski. Może się okazać, iż niezbędna będzie nowelizacja budżetu.

na podstawie: Money.pl