Szwecja została uznana przez amerykański magazyn „US News & World Report” za kraj najbardziej przyjazny dla imigrantów. Na taki obraz skandynawskiego państwa składają się przede wszystkim otwartość na przyjmowanie przybyszów z zagranicy, stabilny rozwój gospodarczy, czy też dobra sytuacja na rynku pracy i równość społeczna.

Amerykański tygodnik poświęcony sprawom zagranicznym postanowił zająć się sytuacją imigrantów, ponieważ według danych Banku Światowego za 2015 rok, na całym globie mieszkało blisko 250 milionów międzynarodowych migrantów zarobkowych, którzy wysłali do swoich krewnych blisko 582 miliardy dolarów. Fundusze uzyskiwane przez rodziny od swoich członków pozostających na emigracji stanowią w wielu państwach ważną część gospodarki, ponieważ chociażby na Jamajce czy w Salwadorze opiera się na nich blisko jedna piąta całego PKB tych państw.

Źródłem największej liczby przekazów pieniężnych do państw pochodzenia imigrantów są Stany Zjednoczone, ale to właśnie Szwecja jest uznawana za najbardziej przyjazny kraj dla cudzoziemców. Na takie postrzeganie Skandynawów składa się przede wszystkim liberalna polityka imigracyjna, ponieważ szwedzkie służby odrzucają stosunkowo niewiele pozwoleń na pobyt w tym państwie. Ponadto Szwecja wśród badanych państw została najwyżej oceniona w kategoriach stabilności ekonomicznej, sytuacji na rynku pracy, równości dochodów oraz ogólnego poziomu życia.

Ponadto w pierwszej piątce państw najbardziej przyjaznych dla imigrantów znalazły się Kanada, Szwajcaria, Australia oraz Niemcy. W badaniu przeprowadzonym na potrzeby „US News & World Report” wzięło udział ok. 21 tys. imigrantów z różnych rejonów świata.

Na podstawie: usnews.com, friatider.se.