NSZZ „Solidarność” wraz z Państwową Inspekcją Pracy chcą walczyć z nieuczciwymi pracodawcami, którzy niezgodnie z prawem płacą swoim pracownikom mniej niż 13 złotych za godzinę pracy. Tym samym ruszyła akcja „13 zł… i nie kombinuj”, w której związkowcy zachęcają do dzielenia się informacjami na temat łamania prawa dotyczącego minimalnego wynagrodzenia.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” poinformowali, że otrzymują sygnały z całego kraju, które świadczą o tym, iż nieuczciwi pracodawcy nie przestrzegają nowej stawki godzinowej, wprowadzonej w Polsce od 1 stycznia. Na razie na te informacje zareagowała Państwowa Inspekcja Pracy, stąd przedsiębiorcy mogą spodziewać się większej liczby kontroli ze strony inspektorów pracy. W trybie priorytetowym blisko 59 z nich zostało w tym celu „wysłanych w teren”. Dzięki swoim uprawnieniom PIP będzie mógł nałożyć na nieuczciwe firmy grzywnę w wysokości do 30 tys. zł.

Organ prasowy „Solidarności”, czyli „Tygodnik Solidarność”, uruchomił na swoich stronach internetowych formularz zgłoszeniowy, dzięki któremu pracownicy mogą poinformować o nieuczciwych praktykach ze strony swoich pracodawców. Związkowcy zapewniają anonimowość, tym niemniej we wniosku należy podać swoje imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz e-mail, wraz z krótkim uzasadnieniem. Następnie informacja o nieprawidłowościach trafia do PIP.

Media od kilkunastu dni podają informację na temat nieuczciwych praktyk ze strony pracodawców, którzy obchodzą wprowadzoną 1 stycznia minimalną stawkę za godzinę pracy. Najczęściej nakładają więc na swoich pracowników wysokie kary za najdrobniejsze przewinienia, czy też wymagają opłat za koszt służbowego wyposażenia. Ten ostatni proceder dotyczy przede wszystkim ochroniarzy oraz sprzątaczek.

Na podstawie: tysol.pl, wp.pl.