Sejm przegłosował nowelizację do przyjętej w marcu specjalnej ustawy dotyczącej pomocy uchodźcom z Ukrainy. Zmiany w stosunkowo nowym prawie przewidują wydłużenie o 60 dni okresu, w którym osoby zapewniające zakwaterowanie ukraińskim obywatelom mogą otrzymać pieniądze z budżetu państwa.

Nowelizacja do specustawy zyskała poparcie 429 posłów przy jednym głosie wstrzymującym się, a także 10 głosach sprzeciwu. Przeciwko zmianom prawnym byli posłowie Konfederacji, którzy wcześniej złożyli wniosek o odrzucenie projektu w całości. Nie zyskał on jednak akceptacji ze strony parlamentu.

Zmiany przegłosowane przez posłów przewidują przede wszystkim przedłużenie wypłaty świadczeń dla Polaków, którzy przyjęli w swoich mieszkaniach, lub innych należących do siebie nieruchomościach, ukraińskich uchodźców. Dopłata w wysokości 40 złotych dziennie za jedną osobę będzie więc przysługiwać o 60 dni więcej niż pierwotnie planowano.

Ponadto nowelizacja wprowadza większą kontrolę nad wypłatą świadczeń. Minister właściwy do spraw informatyzacji będzie więc musiał prowadzić ich ewidencję, a gminy za pośrednictwem bazy danych będą weryfikować zgromadzone w niej informacje.

Na podstawie: portalsamorzadowy.pl.

Zobacz również: