rosyjscy-muzulmanieDuchowe Kierownictwo Związku Muzułmanów w Rosji określiło Państwo Islamskie mianem wrogów islamu i wezwało do ukarania jego bojowników jako zwykłych przestępców. Radykałowie mają ich zdaniem błędnie interpretować swoje wyznanie jako religię brutalności.

Największa organizacja skupiająca muzułmanów w Rosji, wydała fatwę (dekret religijny) wyklinającą bojowników Państwa Islamskiego (IS) jako wrogów islamu, którzy powinni zostać ukarani jako pospolici przestępcy. Zdaniem Duchowego Kierownictwa Związku Muzułmanów, wszystkie działania IS są sprzeczne z islamem – począwszy od przesiedleń ludności, a skończywszy na ich okrucieństwu i dokonywaniu publicznych egzekucji.

Z punktu widzenia islamskiej nauki, bojownicy IS powinni zostać skazani na karę śmierci lub przetrzymywani w pełnej izolacji od społeczeństwa. Rosyjscy muzułmanie twierdzą, że IS błędnie interpretuje islam, tworząc z niego religię brutalności, okrucieństwa, przemocy, tortur i zabójstw. Ogłoszenie kalifatu w fatwie nazwano natomiast buntem, ponieważ nie zostało ono zatwierdzone przez wszystkie wspólnoty islamskie.

Rosyjski rząd w grudniu ub.r. ogłosił dekret, uznający Państwo Islamskie za organizację terrorystyczną. Przynależność do IS i wszelkie formy jego wspierania są uznawane za przestępstwo.

na podstawie: presstv.ir, rt.com