Z najnowszego sondażu wynika, że w porównaniu do czerwca ubiegłego roku wzrosła liczba zwolenników wyjścia Polski z Unii Europejskiej, a także samego przeprowadzenia referendum na temat dalszej przynależności naszego kraju do tej wspólnoty, chociaż wciąż dominują osoby uważające członkostwo w Unii za korzystne dla naszego kraju. Co ciekawe, największy odsetek osób domagających się głosowania na temat dalszej integracji europejskiej znajduje się wśród wyborców Nowoczesnej.

Badanie dotyczące nastawienia Polaków do Unii Europejskiej przeprowadził portal Wirtualna Polska, który porównał jego obecne rezultaty z sondażem opublikowanym w czerwcu ubiegłego roku. Z zestawienia wynika przede wszystkim, iż spadła liczba zwolenników przynależności Polski do UE i jednocześnie wzrósł odsetek przeciwników tego rozwiązania. W ewentualnym referendum na ten temat za opuszczeniem UE głosowałoby 27 proc. respondentów (o 7 pkt. proc. więcej niż poprzednio), natomiast przeciwko byłoby 54 proc. ankietowanych (o 7 pkt. proc. mniej), a zdania nie posiada 19 proc.

Jednocześnie Polacy wydają się być podzieleni w sprawie samej idei przeprowadzenia ów referendum. Jego zwolennicy stanowią 36 proc. respondentów biorących udział w sondażu dla WP, natomiast przeciwko głosowaniu jest 34 proc. pytanych, zaś zdania na ten temat nie ma 30 proc. badanych. Najciekawsze wydają się przy tym odpowiedzi na to pytanie wśród osób popierających konkretne partie polityczne. Okazuje się bowiem, że najwięcej zwolenników takiego referendum znajduje się wśród wyborców Nowoczesnej, ponieważ pójścia do urn w tej kwestii żąda 49 proc. z nich przy 47 proc. przeciwnych głosowaniu.

Na drugim miejscu uplasowały się pod tym względem osoby głosujące na ruch Kukiz’15, bo za referendum w sprawie członkostwa Polski w UE opowiedziało się 44 proc. z nich, przy 34 proc. przeciwników głosowania. Ponadto chce go 30 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości (26 proc. jest przeciwko) oraz 37 proc. zwolenników Platformy Obywatelskiej (53 proc. nie chce jednak referendum).

Ponowne głosowanie nad przynależnością Polski do UE nie oznacza jednak, iż elektorat poszczególnych ugrupowań chce opuścić UE. Takie rozwiązanie popiera bowiem jedynie 36 proc. zwolenników PiS (49 proc. ma odmienne zdanie), 18 proc. wyborców Kukiz’15 (w UE chce zostać aż 72 proc. z nich), 2 proc. zwolenników PO oraz 9 proc. respondentów deklarujących swoje poparcie dla Nowoczesnej.

Na podstawie: wp.pl.