Ubiegłoroczne obostrzenia związane z pandemią koronawirusa nie odstraszyły imigrantów, coraz chętniej osiedlających się na terenie naszego kraju. Tylko w 2020 roku do Polski przyjechało blisko 100 tysięcy pracowników z zagranicy, a w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowanych jest obecnie 766 tysięcy obcokrajowców.

„Rzeczpospolita” przeanalizowała dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Przede wszystkim wynika z nich, że koronawirus nie powstrzymał imigrantów przed masowym osiedlaniem się w Polsce. Tylko w ubiegłym roku na terenie naszego kraju przybyło kolejnych 100 tys. zagranicznych pracowników. To wzrost o 11,3 proc. w porównaniu do grudnia 2019 roku.

Ogółem w Polsce w grudniu ubiegłego roku legalnie przebywało dokładnie 725 173 obcokrajowców. Blisko 59,4 proc. wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych przez ZUS było pracownikami, 3 proc. prowadziło działalność gospodarczą, natomiast pozostali pracowali na umowie zlecenie albo w formie pracy tymczasowej.

Wciąż najczęściej do Polski przybywają Ukraińcy. Stanowią oni blisko 73,4 proc. wszystkich pracujących w naszym kraju imigrantów. Liczba Ukraińców zatrudnionych legalnie w Polsce wyniosła grudniu 2020 roku 532 503 osoby. Było ich tym samym o 11,1 proc. więcej niż na koniec 2019 roku.

Wspomniana gazeta zauważa, że obcokrajowców będzie nadal przybywać. Obecnie w ZUS zarejestrowanych ma być już blisko 766 tys. imigrantów. W ten sposób przez pierwsze trzy miesiące bieżącego roku liczba cudzoziemców legalnie zatrudnionych w naszym kraju zwiększyła się o blisko 40 tys.

Na podstawie: rp.pl.