euro2Badanie CBOS-u wskazuje na najwyższą w historii liczbę przeciwników wprowadzenia waluty euro w Polsce. Przeciwnicy rezygnacji ze złotówki stanowią aż 70 proc. badanych przy zaledwie 25 proc. zwolenników tego rozwiązania.

Wśród 70 proc. przeciwników rezygnacji z narodowej waluty blisko 44 proc. wyraża zdecydowany sprzeciw, natomiast 26 proc. deklaruje, iż jest raczej na nie. Gdy rozbije się głosy zwolenników waluty euro okazuje się, że zdecydowaną akceptację dla tego rozwiązania deklaruje jedynie 7 proc. badanych, natomiast raczej na tak jest 17 proc. respondentów.

Choć Polacy sprzeciwiają się zmianie swojej waluty na euro, blisko 84 proc. pytanych o członkostwo Polski w Unii Europejskiej opowiada się za dalszą przynależnością naszego kraju do tej międzynarodowej organizacji.

Poprzednie badanie CBOS na ten temat opublikowano w listopadzie ubiegłego roku. Wynikało z niego, że przeciwko wprowadzeniu euro jest 68 proc. Polaków. Jako najczęstszy powód badani wskazywali groźbę wzrostu cen.

na podstawie: polskieradio.pl, natemat.pl