Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaproponował zlikwidowanie płacy minimalnej w przedsiębiorstwach zatrudniających poniżej dziewięciu osób. Postulat lobby biznesowego wzorowany jest na rozwiązaniach ze Stanów Zjednoczonych, dlatego nie uwzględnia chociażby faktu, że to właśnie najmniejsze firmy dotychczas oferowały najniższe wynagrodzenia.

W trakcie pandemii koronawirusa rząd Mateusza Morawieckiego w pierwszej kolejności zajął się przedsiębiorcami. To właśnie do nich trafiły pieniądze z kilku „Tarcz antykryzysowych”. Na podobną pomoc nie mogli natomiast liczyć pracownicy. Przyznano im jedynie wynoszący 1400 zł dodatek solidarnościowy, obowiązujący przez maksymalnie trzy miesiące. Poza tym zastosowano rozwiązania niekorzystne dla świata pracy, czyli zmiany w Kodeksie Pracy obniżające pensje i standardy pracy.

Mimo to lobby biznesowe wciąż uważa, że powinno otrzymać kolejne przywileje. Hołubiony w środowiskach prawicy Związek Przedsiębiorców i Pracodawców postuluje więc, aby małe przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż dziewięć osób nie musiały przestrzegać przepisów o płacy minimalnej. Organizacja mówi w tym kontekście o „wentylu bezpieczeństwa” mającym rzekomo pozytywnie wpłynąć na rynek pracy.

Biznesmeni łaskawie pozwalają na dyskusję w sprawie ostatecznego kształtu tego rozwiązania. Mianowicie dopuszczają możliwość wprowadzenia progu, po którym nawet mniejsze firmy musiałyby przestrzegać przepisów o płacy minimalnej. ZPP wzoruje się w tej kwestii na systemie Stanów Zjednoczonych, w którym mniejsze podmioty są zwolnione z obowiązku wdrażania federalnych wymogów dotyczących najniższego możliwego wynagrodzenia.

Jeszcze przed pandemią koronawirusa dostępne były statystyki dotyczące wynagrodzeń w małych przedsiębiorstwach. Oferowały one mianowicie najniższe płace i najgorsze warunki pracy. Raport Głównego Urzędu Statystycznego wskazywał jednoznacznie, że w firmach zatrudniających minimum 10 pracowników zarabia się średnio 4,85 tys. zł brutto, z kolei mikrofirmach zaledwie 3,08 tys. zł.

Na podstawie: businessinsider.com.pl.