biedaZ raportu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu wynika, że rządowy program 500+ wyciąga najmłodszych Polaków ze skrajnego ubóstwa, natomiast nagłaśniane przez media masowe odejścia kobiet z pracy nie mają pokrycia w rzeczywistości.

Raport zatytułowany „Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy” wskazuje, iż ze świadczenia korzysta blisko 3,78 mln dzieci, a jeśli funkcjonowałoby one już dwa lata temu, to liczba najmłodszych Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie zmniejszyłaby się z 718 do 188 tys. Rządowy program jest również korzystny dla osób dorosłych, ponieważ dzięki niemu skrajne ubóstwo zostałoby ogółem zmniejszone o blisko 48 proc. Oznacza to więc, że poniżej minimum egzystencji żyć będzie tylko jeden na 25 Polaków.

Jednocześnie Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu zadaje kłam twierdzeniom neoliberalnych mediów (przede wszystkim „Dziennika Gazety Prawnej”), jakoby z powodu programu 500+ z pracy odeszło blisko 150 tys. kobiet. Mierzona metodą BAEL stopa bezrobocia wśród kobiet zmniejszyła się tymczasem z 7,5 do 6,2 proc.

Na podstawie: money.pl.