nie-dzialaZ dniem 1 stycznia 2013 roku teoretycznie wzrosła płaca minimalna. Zatrudniony za tego typu stawkę Polak formalnie zarabia miesięcznie 1600 zł brutto, przy czym oznacza to większe potrącenia na składki, które przysługiwać będą pracownikom w razie niezawinionego przestoju w pracy.

Dodatkowo, Główny Urząd Statystyczny podał do publicznej wiadomości, iż w grudniu roku 2012 wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wzrosło o 2,4%, konfrontując z analogicznym miesiącem roku 2011. Według tej instytucji przeciętna płaca Polaka wyniosła w zeszłym roku 4 111, 69 zł. Dane GUS średnio jednak pokrywają się zarówno ze społecznym odczuciem Polaków wobec wzrostu wynagrodzeń, jak również z innymi danymi dostarczonymi przez analityków.

Ankietowani Polacy klarownie mówią, iż realnie nie odczuwają wzrostu płac, co więcej wykonując zakupy mają wrażenie, że wszystkie artykuły są coraz droższe. Wynika to z faktu, że o 2,4% w grudniu wzrosła inflacja.

Mało optymistycznie brzmią także dane dotyczące produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej. Porównując z grudniem 2011 roku, pierwszy dział odnotował spadek aż o 10,6%, a drugi o 24,8%. W ostatnim miesiącu poprzedniego roku zmalało również zatrudnienie. Porównując z analogicznym miesiącem 2011 roku, spadek wyniósł 0,5%.

na podstawie: money.pl, stat.gov.pl/gus