Dotychczas w kontekście optymalizacji podatkowej mówiło się przede wszystkim o działających na terenie Polski zagranicznych sieciach handlowych, ale z korespondencji Ministerstwa Finansów wynika, iż proceder ten jest również udziałem polskich podmiotów gospodarczych.

Portal internetowy Wiadomoscihandlowe.pl dotarł do pisma wysłanego przez Ministerstwo Finansów do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które w październiku ubiegłego roku sporządził wiceminister finansów Wiesław Janczyk. List został przesłany po tym, jak Komisja Europejska wszczęła dochodzenie w sprawie wprowadzonego przez Polskę podatku handlowego, mającego na celu opodatkowanie zysków sieci handlowych unikających często płacenia podatków.

Wspomniana danina została ostatecznie uznana za niezgodną z prawem Unii Europejskiej, tym niemniej najczęściej polski rząd wskazywał na zagraniczne sieci handlowe, jako te stosujące optymalizację podatkową. Z przygotowanego przez resort finansów zestawienia obrotów sieci handlowych z wysokością płaconego przez nie podatku CIT wynika jednak, że na liście firm próbujących unikania płacenia danin znajdują się również polskie przedsiębiorstwa.

Ministerstwo Finansów nie chciało odpowiedzieć na pytania wspomnianego portalu, który chciał dowiedzieć się, jakie metody są stosowane przez polskie sieci handlowe do optymalizacji podatkowej. Resort stwierdził jedynie, iż z dostępnych zestawień nie wynika, czy polskie firmy nie płacą podatków specjalnie, czy jednak z powodu realnych przyczyn gospodarczych.

Na podstawie: money.pl.