Poczta Polska zrezygnowała z planów wejścia na giełdę, stąd pozostanie ona w całości spółką należącą do skarbu państwa. Jednocześnie chce ona zwiększyć swoje przychody i w najbliższym czasie nie tylko zwiększyć wynagrodzenia, ale także przywrócić niewypłacane od pewnego czasu premie. Dodatkowo poczta w nowej strategii uwzględnia możliwość udziału w projekcie Nowego Jedwabnego Szlaku.

Krajowy operator pocztowy poinformował o założeniach nowej strategii rozwoju firmy do 2021 r. Wynika z niej przede wszystkim, że odstąpiono od poprzednich planów, które przewidywały upublicznienie spółki poprzez jej wejście na giełdę. Tym samym Poczta Polska S.A. pozostanie w rękach państwa , a dodatkowo chce ona zwiększyć swoją współpracę z nim w zakresie tworzenia cyfrowej administracji i ułatwień dla obywateli w kwestii załatwiania spraw urzędowych oraz obiegu dokumentów w instytucjach państwowych.

Władze Poczty Polskiej uważają, iż powinna ona rozwijać się poprzez inwestowanie swoich zysków, które powinny zostać zainwestowane również w kapitał ludzki. Z tego powodu spółka będzie dążyć do podniesienia wynagrodzeń swoich pracowników oraz przywrócenia dawno niewypłacanych premii, choć jednocześnie jej władze proszą swoich podwładnych o cierpliwość w kontekście wieloletnich zaniedbań w tych kwestiach.

Spółka obserwując rynkowe trendy jest przygotowana na zmianę struktury przychodów, w której zmniejszą się wpływy z obsługi korespondencji, natomiast zwiększenie dochodów nastąpi z tytułu obszaru paczkowo-logistycznego i e-commerce. Przychody firmy mają według prognoz wzrosnąć zresztą z obecnych 5,5 do blisko 7 mld złotych w 2021 r. i właśnie część z nich ma zostać przeznaczona na wdrażanie w poczcie nowych technologii.

Nowa strategia Poczty Polskiej przewiduje równocześnie jej możliwy udział w projekcie Nowego Jedwabnego Szlaku, który ma łączyć państwa znajdujące się na trasie między Chinami a Europą. Chodzi przede wszystkim o koordynację logistyki dla handlu międzynarodowego pomiędzy Unią Europejską i Azją, a także możliwość stania się Polski hubem logistycznym dla e-commerce na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Na podstawie: poczta-polska.pl, money.pl.

Zobacz również:

Pocztowcy domagali się podwyżek i poprawy warunków pracy