udaparaW ciągu ostatnich dziesięciu lat w Północnej Irlandii doszło do 1100 zamachów bombowych i strzelanin, co według autorów raportu pokazuje, że nie udało się całkowicie wyeliminować terroryzmu w tym regionie. Dane dotyczące działalności grup paramilitarnych i ataków w ich wykonaniu opublikowano na stronie Detail Data, zostały one zebrane z raportów policyjnych, sądowych, więziennych oraz danych dotyczących incydentów z użyciem przemocy w transporcie publicznym.

Według autorów w tej części Wielkiej Brytanii nadal są tysiące ludzi powiązanych z grupami paramilitarnymi, którzy odpowiedzialni są za akty przemocy oraz zastraszanie. Według raportu ludzie ci odpowiedzialni byli w ciągu ostatniej dekady za 22 zabójstwa, ponad tysiąc strzelanin i zamachów bombowych, 787 ataków na swoich przeciwników a ich działalność zmusiła ponad 4000 osób do opuszczania swoich domów w związku z alarmami bombowymi. W liczbę strzelanin zaliczone zostały tzw. „punishment shootings”, którymi karze się np. domniemanych informatorów (często jest to postrzał w obie nogi).

W latach 2007-2015 w stan oskarżenia na mocy ustaw antyterrorystycznych postawionych zostało 80 osób, z czego 48 skazano na kary więzienia. Raport zwraca uwagę także na fakt, że w rękach grup paramilitarnych znajduje się bardzo dużo broni palnej i materiałów wybuchowych oraz oskarża władze o brak kompetencji w poradzeniu sobie z tym problemem. Rządowy panel ekspertów ma przedstawić nowe zalecenia dotyczące zwalczania grup paramilitarnych tydzień po wyborach do parlamentu Północnej Irlandii, które odbędą się 5 maja.

Policyjni eksperci twierdzą, że w Północnej Irlandii operują 134 gangi przestępcze mające powiązania z grupami paramilitarnymi. Mają one zarabiać na nielegalnym przemycie paliwa oraz handlu narkotykami.

Autorzy raportu zwrócili się także do władz o udostępnienie danych odnośnie liczby incydentów związanych z działalnością paramilitarną, które spowodowały zamknięcie dróg lub trakcji kolejowych. Z danych przekazanych przez władze wynika, że w latach 2013-2015 z powodu alarmów drogi zamykane były 193 razy. Natomiast w latach 2006-2015 176 alarmów na liniach kolejowych wstrzymały około 4 tysięcy połączeń regionalnych.

Raport podkreśla duże postępy w walce z terroryzmem, jednak zauważa, że pomimo sukcesu procesu pokojowego i zakończenia przemocy na dużą skalę, Północna Irlandia nadal zmaga się z aktywności grup paramilitarnych i podaje także liczby skonfiskowanej w latach 2006-2015 broni. Policji udało się przejąć 849 sztuk broni palnej oraz 495 kg materiałów wybuchowych.

na podstawie: belfasttelegraph.co.uk