arabska-wiosnaOrganizacja Narodów Zjednoczonych w swoim specjalnym raporcie ostrzega, iż państwa arabskie mogą być świadkiem nowej „Arabskiej Wiosny”. Może ona wybuchnąć po raz kolejny, ponieważ dobrze wykształcona młodzież nie może znaleźć pracy i swojego miejsca w tamtejszych społeczeństwach.

Raport powstał w ramach agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, a więc Programu Rozwoju Narodów Zjednoczonych. Jego autorzy twierdzą, że państwa arabskie po sześciu latach od wybuchu pierwszej „Arabskiej Wiosny” mogą już niedługo stać się świadkami jej kolejnej odsłony. Rośnie bowiem zniecierpliwienie młodzieży, zwłaszcza tej dobrze wykształconej, która ma problem ze znalezieniem pracy i swojego miejsca w arabskich społeczeństwach. Obecnie bez pracy w krajach arabskich pozostaje blisko 30 proc. młodych ludzi, a więc dwukrotnie więcej niż wynosi średnia dla całej światowej populacji. Zajęcia nie może znaleźć chociażby połowa młodych arabskich kobiet, które aktywnie poszukują zatrudnienia.

Pracownicy ONZ twierdzą, iż państwa arabskie mogłyby rozładować społeczne napięcia, ale do 2020 r. musiałyby stworzyć blisko 60 mln nowych miejsc pracy, co jest raczej mało prawdopodobne przez wzgląd na stan gospodarek państw regionu Bliskiego Wschodu. Tymczasem osoby w wieku od 15 do 29 lat stanowią blisko jedną trzecią ludności krajów arabskich.

Z dokumentu można również dowiedzieć się, iż młodzi Arabowie mogą preferować bardziej bezpośrednie i agresywne metody walki o swoje interesy, zwłaszcza jeśli są przekonani, że istniejące mechanizmy uczestnictwa w życiu politycznym są niewystarczające.

Na podstawie: presstv.ir.

Zobacz również:
Gorsza strona „Arabskiej Wiosny”