rolnicy-protestProtestujący mają się opowiedzieć w czwartkowym proteście przeciwko wyprzedaży polskiej ziemi rolnej. Swym zasięgiem ma on docelowo objąć wszystkie polskie województwa. Od godziny 11:00 na drogach krajowych pojawią się protestujący reprezentowani przez NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych.

Głównym postulatem rolników jest obrona polskiej ziemi przed nabyciem jej przez zagranicznych kontrahentów. Dodatkowo w tle pojawia się sprzeciw wobec cięć funduszy unijnych w okresie 2014-2020 czy też domaganie się zwiększenia zwrotu za akcyzy za paliwo rolnicze.

Plany związkowców dotyczą ponownej okupacji siedziby Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie. Przypomnijmy, iż poprzednia trwała aż 77 dni a zawieszona została 19 lutego. Radomski oddział Solidarności ma pojawić się przed biurem poselskim marszałek sejmu Ewy Kopacz. Związkowcy szacują, iż nawet 300 rolniczych maszyn może wyjechać krajową szóstkę i dziesiątkę w województwie zachodniopomorskim.

Na podstawie: money.pl