Brytyjski nadawca BBC pisze o nowych przepisach przyjętych przez władze Izraela. Według nowych regulacji dotyczących pobytu obcokrajowców na Zachodnim Brzegu, muszą oni poinformować izraelskie ministerstwo obrony o ewentualnym zakochaniu się w Palestyńczyku. Ślub z osobą tej narodowości będzie natomiast skutkować obowiązkiem czasowego opuszczenia terytoriów okupowanych.

Już w najbliższy poniedziałek w życie wejdzie nowy pakiet przepisów zatwierdzonych przez izraelski rząd. Dotyczą one przede wszystkim obcokrajowców mieszkających na Zachodnim Brzegu Jordanu, a także tych planujących odwiedzić tereny Autonomii Palestyńskiej.

Tym samym cudzoziemcy muszą w ciągu 30 dni poinformować resort obrony Izraela o nawiązaniu relacji z osobą posiadającą palestyńskie dokumenty. Wzięcie ślubu przez takie osoby będzie natomiast skutkowało po 27 miesiącach koniecznością opuszczenia Zachodniego Brzegu na co najmniej pół roku.

Dodatkowo izraelskie przepisy wprowadzają limity na palestyńskich uczelniach. Studiować będzie na nich mogło maksymalnie 150 cudzoziemców, natomiast wykładać tylko 100 zagranicznych naukowców.

Przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe również mają być dotknięte nowymi przepisami. Wprowadzają one bowiem krótkie terminy ważności wiz, dlatego przebywanie na terytoriach okupowanych będzie możliwe jedynie przez kilka miesięcy.

Krytycy nowych zasad przebywania cudzoziemców na Zachodnim Brzegu twierdzą, że w ten sposób Izrael uprawia inżynierię demograficzną. Ma ona na celu głównie odcięcie społeczeństwa palestyńskiego od świata zewnętrznego.

Izraelskie prawo od dawna zakazuje przyznawania statusu rezydenta cudzoziemcom pozostającym w związku małżeńskim z obywatelem Palestyny. Tysiące ludzi żyją z tego powodu w niepewnej sytuacji prawnej i są odseparowani od swoich rodzin.

Na podstawie: bbc.com.