adamowMinisterstwo Skarbu Państwa poinformowało, że złożyło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przy prywatyzacji firmy Meble Emilia oraz Kopalni Węgla Brunatnego Adamów. Aktywa miały zostać bowiem sprzedane poniżej ich rzeczywistej wartości.

Likwidowany powoli resort w komunikacie przesłanym Polskiej Agencji Prasowej poinformował o złożeniu zawiadomień do Prokuratury Krajowej, które miały wpłynąć 4 czerwca b.r. Pisma dotyczą sprzedaży 85 proc. udziałów w spółce Meble Emilia i takiej samej ilości aktywów w Kopalni Węgla Brunatnego Adamów. W obu przypadkach firmy miały zostać sprzedane poniżej ich rzeczywistej wartości, a więc odpowiednio za 82,22 mln i 88,89 mln zł mniej niż powinny.

Nieprawidłowości były możliwe dzięki złej wycenie i spółek oraz ich aktywów. W przypadku Mebli Emilia brano pod uwagę jedynie nierentowność spółki w kwestii sprzedaży mebli, natomiast nie zainteresowano się faktem, iż firma odchodziła od swojej standardowej działalności na rzecz zarządzania nieruchomościami.

Wcześniej resort skarbu państwa złożył podobne zawiadomienia w sprawie prywatyzacji spółki medialnej Presspublica oraz punktów dystrybucji prasy Ruch S.A.

Na podstawie: forsal.pl.