islam-niemcyWładze kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia uchwaliły prawo całkowicie zakazujące nauczycielkom wyznającym islam noszenia muzułmańskich chust na terenie publicznych placówek szkolnych. Akt prawny został jednak zaskarżony do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego przez dwie muzułmanki pracujące na stanowiskach nauczycielki i szkolnej pedagog.

Znane jest już jego orzeczenie w tej sprawie. FTK uznał, że taki zakaz jest sprzeczny z niemiecką konstytucją, jego orzeczenie odnosi się w prawdzie do prawa w Nadrenii Północnej-Westfalii, jednak będzie obowiązywało na terenie całych Niemiec. Według trybunału, zakaz noszenia chust był „dotkliwą ingerencję w wolność wyznania obu skarżących kobiet”, uznał on również, iż obydwie kobiety wykazały „w sposób wiarygodny, że zakaz dotyczy ich osobistej tożsamości i utrudnia dostęp do zawodu”.

Parlament NP-W uchwalił ograniczenia dotyczące hidżabów wychodząc z założenia, że „noszenie chust może prowadzić do kwestionowania neutralności nauczycielki i zakłócać pracę w klasie”. Zdaniem trybunału, zakaz ten posiada uzasadnienie, iż tylko noszenie chust prowadzi do zaistnienia „wystarczająco konkretnego zagrożenia” dla funkcjonowania placówki szkolnej lub neutralności światopoglądowej obowiązującej na terenie Niemiec.

Federalny Trybunał Konstytucyjny odniósł się już w 2003 roku do kwestii muzułmańskich chust, wtedy zezwolił krajom związkowym na samodzielne uchwalanie zakazów w tej sprawie. Nowa decyzja znosi poprzednie orzeczenie.

Trybunał obalił również zapis z ustawy oświatowej landu Nadrenii Północnej-Westfalii, który uprzywilejowywał chrześcijańskie i zachodnie tradycje. FTK uznał, że „zapis ten prowadził do dyskryminacji pozostałych religii, naruszając konstytucję”.

Decyzja trybunału spotkała się oczywiście z pozytywnym przyjęciem w środowiskach zamieszkujących Niemcy muzułmanów. Sekretarz generalny Centralnej Rady Muzułmanów (ZMD) Nurhan Soykan oświadczyła: „nawet, jeśli orzeczenie nie oznacza ogólnego pozwolenia na noszenie chusty, to jest bardzo pomyślne” a „chusta na głowę sama w sobie nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania szkoły”.

na podstawie: PAP