Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące wynagrodzeń, jakie Polacy mogli otrzymać w zeszłym roku. Z wyliczonej dominanty wynika, iż najczęściej można otrzymać w Polsce płacę w wysokości półtora tysiąca złotych na rękę, stąd jak zwykle okazało się, iż średnia pensja wynosząca w naszym kraju 4,5 tysiąca złotych nie ma za wiele wspólnego z rzeczywistością, czyli wciąż zarabiamy dramatycznie mało.

Dane zostały opublikowane dopiero teraz, choć GUS po raz ostatni zbierał swoje dane w październiku ubiegłego roku. Tym niemniej wynika z nich, iż najczęściej Polacy otrzymują pensję w wysokości 2074 zł brutto, czyli 1,5 tys. złotych na rękę, a ogółem połowa pracujących dostawała mniej niż 3510,67 zł brutto. Patrząc na dominantę wynagrodzeń w Polsce najlepiej widać, jak niewiele wspólnego z rzeczywistością mają dane na temat średniej płacy wynoszącej blisko 4,5 tys. zł brutto.

Urząd co dwa lata publikuje swoje dane na temat rozłożenia pensji w polskiej gospodarce, stąd mamy do czynienia z kompleksowym zestawieniem statystyk. Wynika z nich więc, że 10 proc. najgorzej zarabiających otrzymywało miesięcznie nie więcej niż 1890,32 zł brutto, natomiast 10 proc. najlepiej wynagradzanych uzyskiwało przynajmniej 7,2 tys. zł brutto. Zaledwie 0,10 proc. Polaków może natomiast cieszyć się z miesięcznego wynagrodzenia brutto powyżej 40 tys. zł.

Najbardziej optymistyczne dane z ubiegłego roku dotyczą jednak mediany wynagrodzeń. Okazuje się, że wyniosła ona 3,5 tys. zł brutto, czyli około 2,5 tys. złotych na rękę, a rosła ona najdynamiczniej od lat 2006-2008.

Na podstawie: businessinsider.com.pl.