Spada liczba osób żyjących w naszym kraju w ubóstwie. W zeszłym roku odsetek osób żyjących poniżej minimum socjalnego wyniósł 4,3 procent, natomiast rok wcześniej było to 4,9 procent. To przede wszystkim efekt dobrej koniunktury gospodarczej, lecz także programu 500 plus dzięki któremu poprawiła się zwłaszcza sytuacja matek oraz ojców samotnie wychowujących dzieci, a także rodzin wychowujących jedno niepełnosprawne dziecko.

Główny Urząd Statystyczny poinformował oficjalnie, że w ubiegłym roku w ubóstwie żyło blisko 4,3 proc. Polaków. To oczywiście wciąż dużo, a wręcz zbyt dużo, lecz w roku 2016 odsetek ten wyniósł 4,9 proc. Zdecydowanie lepiej żyje się przy tym rodzicom samotnie wychowującym dzieci, ponieważ ich odsetek spadł o blisko trzy punkty procentowe, a podobnie było także z rodzinami mającymi na utrzymaniu jedno niepełnosprawne dziecko. O dwa punkty procentowe spadło też ubóstwo wśród rodzin z co najmniej trójką dzieci.

Mniejsze ubóstwo widoczne jest również wśród innych grup społecznych. Udało się je ograniczyć więc wśród dzieci do siedemnastego roku życia, a także wśród emerytów, rencistów oraz osób otrzymujących inne świadczenia społeczne. W ostatnich trzech wymienionych grupach odsetek osób żyjących w ubóstwie spadł o blisko sześć punktów procentowych. Najbardziej narażeni na biedę są jednak wciąż emeryci i rolnicy, bo wśród nich stopień ubóstwa wyniósł blisko 10 proc.

Lekka poprawa jest więc widoczna głównie dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej, a także spadkowi bezrobocia. Wśród rodzin wielodzietnych za spadek liczby osób żyjących w ubóstwie odpowiada natomiast program 500 plus.

Na podstawie: money.pl.