Białystok jest kolejnym miastem, w którym zawiązała się komórka Autonomicznych Nacjonalistów – działaczy pragnących w niezależnych strukturach prowadzić aktywność na polu nacjonalistycznym. Białostoccy nacjonaliści, którzy od pewnego czasu współtworzą także portal Autonom.pl, postanowili na łamach strony opublikować swój manifest. Zapraszamy Czytelników do lektury, a nowo powstałej grupie życzymy powodzenia i konsekwencji w działaniu.

***

W naszym mieście powstał właśnie Kolektyw Socjalnacjonalistyczny. Białostocki ruch nacjonalistyczny od dłuższego czasu praktycznie nie istnieje. Dość mamy stagnacji i bierności, nie chcemy oglądać w bezruchu kapitalistycznej, demoliberalnej rzeczywistości. Dość mamy wszelkiej maści partyjniaków, którzy na prawo i lewo przepraszają za „rasistowski Białystok” i na siłę próbują tworzyć obraz miasta jako wielokulturowego. Nie będziemy dłużej się przyglądać, jak pewne organizacje robią z nacjonalizmu niedzielne kółko różańcowe, a inni prezentują „cukierkowy nacjonalizm” ośmieszając się w swoich próbach robienia „czarnych Polaków”, współpracując z policją i partiami demoliberalnymi, pchając się do koryta z list systemowych świń, podczas gdy kolejni za główny punkt swojej działalności przyjęli walkę z chrześcijańską wspakulturą. Wszyscy razem wzięci żyją od rocznicy do kolejnej rocznicy historycznej.

Dlatego powstajemy. My, nowa siła w tym mieście. Zaprowadzimy nowoczesny nacjonalizm na nasze ulice poprzez aktywizm, do serc Białostoczan i wszystkich Polaków poprzez pracę u podstaw i edukację społeczną. Wyciągniemy pomocną dłoń do potrzebujących rodaków, oraz uderzymy w kapitalizm poprzez akcje socjalne. Na nasze ulice wróci RADYKALIZM w pełnym tego słowa znaczeniu, które jest dziś bardzo wypaczane. Damy temu wyraz w akcjach bezpośrednich.

Twórcze działanie będzie przyświecać naszym krokom, by nowoczesny nacjonalizm rozrastał się i rozwijał. Naszym głosem będą mury naszego miasta i ulice, na których działamy. Nasz głos i nasza idea przemawia również w sieci – naszą myśl można znaleźć na portalu niezależnych nacjonalistów www.autonom.pl oraz w piśmie www.szturm.com.pl

Bezkompromisowo wychodzimy naprzeciw degeneracji, hedonizmowi i liberalizmowi. Zaczyna się rewolucja naszych ulic. Zwycięstwo jest tylko kwestią czasu, gdy nadejdzie świt będziemy oglądać piękno solarnego symbolu w błyszczących promieniach porannego słońca. Słońca, które powstanie dla narodu i rasy, ziemi i krwi. Wstanie słońce, czarne Słońce.

Autonomiczni Nacjonaliści Białystok