Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoją propozycję zmian w Ustawie o cudzoziemcach, nad którą pracuje obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Lobby biznesowe chce przede wszystkim przyspieszyć przyznawanie zezwoleń na pracę imigrantom i wydłużyć czas ich pobytu. Organizacja twierdzi, że w ten sposób można uporać się z rzekomym niedoborem polskich pracowników.

MSWiA niedawno przedłożyło parlamentowi projekt zmian w Ustawie o cudzoziemcach, ale dotyczyły one bezpośrednio trwającego wciąż kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy. Od paru miesięcy resort przygotowuje jednak inne nowe regulacje, które mają ułatwić ściąganie obcokrajowców do pracy w naszym kraju. Dodatkowo mają one pozwolić na zmianę pracy przez imigranta, bez dotychczasowej konieczności składania wniosku o nową wizę pracowniczą.

Zmiany rozpatrywane przez rząd Mateusza Morawieckiego nie wystarczają jednak polskim przedsiębiorcom. Lobby biznesowe reprezentowane przez Konfederację Lewiatan domaga się dużo dalej idącej nowelizacji wspomnianego prawa, dlatego zaprezentowało ono swoje własne propozycje w tym względzie.

Organizacja przede wszystkim postuluje wydłużenie czasu obowiązywania jednolitego pozwolenia na pobyt wydawanego przez urzędy wojewódzkie. Miałoby ono być ważne przez blisko 4-5 lat. Długoterminowe pozwolenia na pracę miałyby dodatkowo być wydawane według przyspieszonej procedury. Szczególnie szybka ścieżka otrzymania odpowiednich dokumentów miałaby obowiązywać przedsiębiorców nie mających problemów z przestrzeganiem prawa pracy i przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

Przedstawiciele biznesu twierdzą, że ich propozycja ma na celu uporanie się z rzekomym deficytem na rynku pracy. Między innymi przez demografię zmiany w Ustawie o cudzoziemcach mają być „potrzebne polskiej gospodarce”.

Na podstawie: bankier.pl.

Zobacz również: