Masowa imigracja do naszego kraju nie zwalnia tempa. W październiku pobito kolejny rekord pod względem liczby obcokrajowców odprowadzających składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ich liczba wyniosła blisko 871 tysięcy, z czego większość stanowili imigranci przyjeżdżający do Polski z sąsiedniej Ukrainy.

Serwis BusinessInsider.com.pl przytacza dokładne statystyki ZUS-u dotyczące masowej imigracji do Polski. Wynika z nich, że w październiku w systemie Zakładu zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego było dokładnie 871 703 cudzoziemców,. Większość z nich, bo 634 941 mieli natomiast stanowić ukraińscy obywatele.

Znaczący wzrost liczby obcokrajowców mieszkających w Polsce można prześledzić poprzez porównanie danych z lat ubiegłych. Tym samym w październiku 2020 roku zgłoszonych do ZUS było 720,727 cudzoziemców, zaś w październiku 2019 roku było to dokładnie 683,215.

Skalę imigracji jeszcze lepiej widać, gdy prześledzi się liczbę obcokrajowców na tle wszystkich osób ubezpieczonych w ZUS. Według stanu na koniec września, ogółem składki emerytalne i rentowe odprowadzało 15 929 546 osób, a więc cudzoziemcy stanowili blisko 5,3 proc.

Na podstawie: businessinsider.com.pl.

Zobacz również: