Największy związek zawodowy nauczycieli w Katalonii wydał specjalne instrukcje miejscowym rodzicom. Zachęca w nich do marginalizowania języka hiszpańskiego gównie poprzez używanie katalońskiej mowy. Organizacja zwraca także uwagę na istnienie twórców i artystów tworzących jedynie w języku używanym przez separatystów.

Związek Pracowników Oświaty w Katalonii (USTEC-STEs) zaczął promować podręcznik przygotowany przez tamtejszą Platformę na rzecz Języka. Dokument wzywa katalońskich rodziców do pielęgnowania miejscowego języka. Zachęca więc do posługiwania się nim chociażby w mediach społecznościowych, a dokładnie komunikatorach służących do komunikacji w ramach szkolnych grup.

Poza tym Katalończycy są instruowani, aby kupowali i konsumowali produkty „odpowiedzialne językowo”, czyli posługujące się na swoich etykietach katalońskim. Przydatne w promowaniu tego języka mają być również gry planszowe czy urządzenia mobilne z konfiguracją w katalońskiej mowie.

Nauczycielska organizacja uważa, że rodzice powinni w większym stopniu wpływać na swoje dzieci. Głównie poprzez pokazywanie im, iż istnieją muzycy, media oraz wpływowe autorytety posługujące się katalońskim językiem. Dzięki temu dzieci mogą poznawać świat tamtejszej kultury.

Pracownicy katalońskiej oświaty twierdzą, że w ostatnim czasie widać tendencje do rugowania katalońskiego z przestrzeni publicznej. Widać to zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Tymczasem codzienne używanie języka katalońskiego pozwala na zachęcanie ich do jego nauki.

Na podstawie: gaceta.es.