Członkowie jerozolimskiego rabinatu wydali ostrzeżenie skierowane do hotelarzy, aby Ci nie stawiali świątecznych choinek z okazji świąt Bożego Narodzenia i przyjazdu chrześcijańskich pielgrzymów do Ziemi Świętej. W Hajfie najbardziej znany miejscowy rabin krytykował podobną ozdobę zainstalowaną na miejscowym uniwersytecie, bowiem jest ona niezgodna z żydowskim prawem religijnym.

Jak co roku do Jerozolimy przybyły setki chrześcijan z całego świata, chcących świętować Boże Narodzenie na terenie Ziemi Świętej. Z tego powodu miejscowy rabinat przestrzegł hotelarzy przed ozdabianiem ich obiektów motywami związanymi z chrześcijańską tradycją, w tym przede wszystkim przed instalowaniem bożonarodzeniowych choinek. Wielu przedsiębiorców postąpiło zgodnie z zaleceniami rady rabinów, bowiem obawiali się oni, iż podczas inspekcji ze strony rabinatu ich hotele nie uzyskają statusu „koszerności”.

W Hajfie w północnym Izraelu na lokalnym uniwersytecie technicznym bożonarodzeniowa choinka pojawiła się po raz pierwszy w historii, co nie spodobało się najbardziej znanemu lokalnemu rabinowi sprawującemu opiekę nad uczelnią. Elad Dokow wezwał żydowskich studentów do bojkotu organizacji uniwersyteckich, które jego zdaniem dopuściły się bałwochwalstwa i czczą pogański symbol. Dodał on, iż Izrael jest jedynym żydowskim państwem na świecie i musi „być światłem narodów, a nie bezkrytycznie przyjmować każdą ideę”.

Jeden z palestyńskich studentów uniwersytetu w Hajfie powiedział mediom, że postawienie bożonarodzeniowej choinki było inicjatywą Palestyńczyków stanowiących jedną studentów technicznej uczelni. Zauważył on jednocześnie, iż większość żydowskich studentów oraz naukowców była temu przeciwna, choć Palestyńczycy nigdy nie sprzeciwiali się obrzędom związanym z żydowskim świętem Chanuka.

Rzecznik łacińskiego patriarchatu Jerozolimy, Wadie Abu Nassar, mówi natomiast o rosnącym zainteresowaniu chrześcijańskimi świętami ze strony Żydów, którzy uczestniczą w katolickich festiwalach i składają wnioski o możliwość uczestniczenia w Mszy Świętej.

Na podstawie: middleeastmonitor.com, aljazeera.com.