Szwajcarskie więzienia cieszą się ogromną popularnością wśród imigrantów, w tym zwłaszcza tych pochodzących z Afryki Północnej i Wschodniej. Tamtejszy urząd statystyczny podał do publicznej wiadomości, że blisko 70 procent wszystkich więźniów to właśnie obcokrajowcy, choć stanowią oni niecałą jedną czwartą wszystkich mieszkańców Szwajcarii.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego ogółem w szwajcarskich miejscach odosobnienia przebywa w chwili obecnej 6,906 osób, natomiast 4,807 z nich to osoby nie będące obywatelami tego kraju. Najczęściej za kratki trafiają cudzoziemcy pochodzący z północnej i wschodniej Afryki. Na dalszych miejscach znajdują się obywatele byłej Jugosławii, Albańczycy, Rumuni oraz Francuzi.

Media zwracają uwagę na fakt, że Szwajcaria jest jednym z liderów tego typu statystyk spośród wszystkich państw europejskich. Blisko 70 proc. tamtejszych więźniów jest więc obcokrajowcami, podczas gdy w Polsce odsetek ten wynosi… 0,9 proc. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na nadreprezentację imigrantów, ponieważ ogółem stanowią oni około jedną czwartą całej populacji tego kraju.

Specjaliści zauważają, że w porównaniu do ubiegłego roku o blisko 5 proc. spadła liczba osób przebywających w miejscach odosobnienia z powodu popełnionych przestępstw kryminalnych. Ma to być związane z zamknięciem granic z powodu pandemii koronawirusa – zagraniczne gangi działające m.in. na terenie Szwajcarii nie mają bowiem możliwości wjazdu na terytorium państwa, aby dokonywać w nim przestępstw.

Na podstawie: amp.rts.ch, valeursactuelles.com.