whyduckdonaldCBOS opublikowało powtarzany co miesiąc raport dotyczący oceny pracy rządu ze strony Polaków. Wniosek z niego płynący ująć można następująco: ankietowani zdecydowanie negatywnie odbierają działalność kierowanego przez Donalda Tuska gabinetu.

43% respondentów kwalifikuje się jednoznacznie jako przeciwnicy aktualnego rządu. Stosunkowo duża jest grupa osób, której gabinet Tuska wydaje się obojętny. Stanowi ona aż 30% ludzi objętych badaniem.

Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja dotycząca oceny działalności samego prezesa Rady Ministrów. 60% ankietowanych wyraża niezadowolenie z kierowanego przez Tuska gabinetu. Największą dezaprobatę wobec premiera wyrażają ludzie poniżej 25 roku życia. 68% spośród nich kwalifikuje jego działalność jako nieodpowiednią dla Polski.

Wspomniane nastroje mają przełożenie na społeczną percepcję dotychczasowej pracy rządu. 67% wydaje negatywną ocenę działalności gabinetu przy zaledwie 20% ankietowanych wypowiadających się w tej materii pozytywnie.

na podstawie: CBOS