Władze Częstochowy zwolnią z podatku od nieruchomości tylko tych przedsiębiorców, którzy płacą swoim nowo przyjętym pracownikom co najmniej 150 procent ustawowego minimalnego wynagrodzenia. Dotychczas podobna ulga przysługiwała za samo stworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.

Radni Częstochowy postanowili zmodyfikować dotychczasową uchwałę o zwolnieniu z podatku od nieruchomości firm tworzących i utrzymujących nowe miejsca pracy, a wprowadzone przez nich zmiany już niedługo zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już w drugiej połowie bieżącego roku, zaś są one elementem przedstawionego przez prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka programu „Teraz Lepsza Praca”.

Nowy pakiet działań częstochowskiego samorządu ma na celu zachęcenie miejscowych przedsiębiorców do tworzenia lepszych warunków pracy dla pracowników, a także premiować pracodawców zatrudniających ludzi na jasnych i przejrzystych zasadach oraz oferujących im godne wynagrodzenia. Tym samym firmy chcące uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości będą musiały zapłacić 150 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli w obecnych warunkach ok. 3 tys. zł brutto.

Zmienione warunki zatrudnienia przewidują też nową zasadę, która ma wymagać od pracodawców zatrudnienia co najmniej 80 proc. pracowników na umowach o pracę. Samorząd Częstochowy będzie dodatkowo monitorował ostatni rok działalności przedsiębiorstw w zakresie zwolnień przyjęć pracowników, aby tym samym cały system stał się szczelny. Sposób liczenia poziomu zatrudnienia w danej firmie nie będzie przy tym uwzględniał tylko umów o pracę, lecz także ludzi zatrudnionych na umowę-zlecenie.

Na podstawie: wgospodarce.pl, biznes.onet.pl.