czwa-min-14grudniaGrudzień w najnowszej historii Polski był miesiącem, w którym doszło do wielu krwawych wydarzeń. Masakra na Wybrzeżu w 1970 r. ,wybuch Stanu Wojennego, pacyfikacja Kopalni Wujek. To właśnie w tamtym, pamiętnym czasie, zwykli ludzie nie zawahali się zawalczyć o przyszłość swoją i kolejnych pokoleń. Część z nich poniosła największą ofiarę – własne życie, zaś pozostali żyją nadal pośród nas, niejednokrotnie w ubóstwie i z ogromnym rozgoryczeniem w sercu, gdyż kraj, o który walczyli odwdzięcza się im w taki sposób.

Persony takie jak pan Wałęsa, Michnik i inni sprzedawczykowie Okrągłego Stołu, żyją sobie dostatnio w swojej republice. Postkomuniści i demoliberałowie zbudowali ją wykorzystując oddanie i poświęcenie ludzi walczących o swą godność, dzięki czemu osoby odpowiedzialne za zbrodnie dokonane na narodzie polskim do dziś nie zostały z tego rozliczone. Spoczywa więc na nas wielka odpowiedzialność, bowiem nie możemy zapomnieć kto był i jest zdrajcą, a kto bohaterem!

Wspominając te wydarzenia , wyraźmy również swój sprzeciw wobec systemu, który wykorzystał ich walkę do własnych celów, nie licząc się przy tym z ich postulatami. Idąc za ich przykładem zawalczmy o lepszą przyszłość, nie pozwalając na to, aby nasz głos kiedykolwiek został stłumiony!

Nie możemy zapomnieć, że nie ma wolności bez godności, której to właśnie dziś szczególnie brak w zakładach pracy, gdzie państwo, pracodawcy i międzynarodowe korporacje nie szanują pracownika. Tak jak przed laty władza miała za nic robotnika, tak i dziś rządzący przy pomocy instytucji ponadnarodowych tworzą piekło dla zatrudnionych. W dzisiejszych czasach potrzeba nam ludzi takich jak owi bohaterowie, którzy będą umieli zawalczyć o lepszą przyszłość narodu.

Jedynie swoim świadectwem możemy udowodnić, że jesteśmy spadkobiercami pokoleń wielkich bohaterów. Jest ku temu okazja, aby pokazać, że pamiętamy o nich i że są dla nas wzorem. Dlatego 14 grudnia w Częstochowie oddajmy hołd bohaterom tamtych dni, a przy okazji stawmy opór państwu, które tak jak przed laty nie szanuje praw obywatela.

Wydarzenie na FB: www.facebook.com/events/1406778499559758

Kiedy: 14.12.2013 (sobota)

Gdzie: Częstochowa, Pl. Jana Pawła II (pod katedrą)

Godzina: 15:30

Organizator: Narodowy Front Częstochowa

czestochowa-14-grudnia-plakatPodstawowe informacje dot. demonstracji:

– na akcji mile widziane są flagi narodowe, flagi z symbolami nacjonalistycznymi, a także tematyczne transparenty;

– każdy z uczestników jest zobowiązany dostosować się do uwag i poleceń organizatorów;

– na demonstracji obowiązuje bezwzględny zakaz odpalania pirotechniki;

– uprasza się o nie przynoszenie własnego sprzętu nagłaśniającego;

– wszystkie banery i transparenty rozkładamy po bokach, wzdłuż kolumny demonstrantów;

– zabronione jest eksponowanie symboli partii politycznych i organizacji powiązanych z nimi, w jakiejkolwiek formie (flagi, transparenty, części garderoby)