Większość Szwedów jest wciąż przeciwna przeprowadzeniu nowego referendum na temat dalszej przynależności ich kraju do Unii Europejskiej, ale w ciągu ostatnich kilku miesięcy o dziewięć punktów procentowych wzrosła liczba osób opowiadających się za ponownym głosowaniem.

W badaniu przeprowadzonym przez socjaldemokratyczny dziennik „Aftonbladet” blisko 41 proc. respondentów opowiadało się za przeprowadzeniem referendum na temat unijnego członkostwa, przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiedziało się 50 proc. badanych, a zdania na ten temat nie miało 9 proc. Szwedów odpowiadających na pytania ankieterów. W porównaniu do podobnego sondażu przeprowadzonego w lecie ub.r., liczba zwolenników głosowania wzrosła o dziewięć pkt. proc.

Należy przy tym zaznaczyć, że choć rośnie liczba zwolenników określenia na nowo przynależności Szwecji do unijnych struktur, to według badań opinii społecznej sprzed kilku miesięcy, blisko 58 proc. Szwedów opowiedziałoby się za pozostaniem ich kraju w UE. Jak zwraca jednak uwagę „Aftonbladet”, referendum znajduje dużą liczbę zwolenników mimo faktu, iż jego postulat nie znajduje się w programie żadnej z parlamentarnych partii politycznych.

Największymi krytykami unijnych struktur są antyimigracyjni konserwatyści z partii Szwedzkich Demokratów, ale także oni nie wzywają do głosowania na temat członkostwa Szwecji w UE. Ich obecność w parlamencie poszerzyło jednak debatę publiczną o elementy ostrej krytyki wobec kondycji Unii, a szczególnie decyzji jej elit politycznych.

Na podstawie: aftonbladet.se, friatider.se.