bal-akademicki-2014bKorporacje akademickie kojarzone z austriackimi środowiskami narodowo-konserwatywnymi, zamierzają poprawić swoje relacje ze środowiskami żydowskimi w Austrii. Poinformował o tym ich lider, będący jednocześnie radnym Wolnościowej Partii Austrii.

Udo Guggenbichler będący organizatorem wiedeńskich balów korporacji studenckich, które co roku powodują protesty „antyfaszystów”, zapowiedział starania na rzecz ocieplenia relacji stowarzyszeń ze środowiskami żydowskimi w Austrii. Radny narodowo-konserwatywnej Wolnościowej Partii Austrii (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) stwierdził, że Żydzi mieli dużą rolę w stworzeniu korporacji akademickich, a dzisiaj są częścią wolnego społeczeństwa demokratycznego. W oświadczeniu potępił też niektóre „antysemickie” wypowiedzi członków stowarzyszeń studenckich.

Żydowska Gmina Wyznaniowa w Austrii z zadowoleniem przyjęła powyższe oświadczenie i zdystansowanie się korporacji od „antysemityzmu”. Żydzi uważają jednak, że prawdziwe intencje tych deklaracji mogą zostać sprawdzone jedynie w praktyce, jeśli będzie popierane przez wszystkie bractwa i stowarzyszenia studenckie związane z narodowcami.

na podstawie: derstandard.at