polacy-rozczarowani-sytuacja-w-krajuWedług wyników sondażu przeprowadzonego przez Zespół Badań Społecznych, 75% ankietowanych Polaków ogólnie uważa, iż sprawy w ich kraju idą w złym kierunku. Jedynie 15% jest zdania, że dzieje się dobrze. 10% badanych nie wyraziło na ten temat żadnej opinii.

Podobne proporcje społecznego niezadowolenia Polacy wyrażają w kwestii stanu gospodarki. 75% jest zdania, że nasza gospodarka jest w kryzysie – przy czym 52% mówi o lekkim kryzysie, zaś 23% o głębokim. 20% ankietowanych twierdzi, iż przeżywa ona rozwój.

51% z grona badanych uważa, że w najbliższych trzech latach pogorszą się materialne warunki, 32% jest również pozbawionych optymizmu twierdząc, iż nie zmieni się na lepsze, zaś 12% wyraziło opinię, iż będzie lepiej.

TNS OBOP zapytał również Polaków w kwestii bezrobocia i perspektyw znalezienia jakiegokolwiek zatrudnienia. Z upublicznionych przez tę instytucję badań wynika, że 77% spośród ankietowanych uważa, iż ciężko znaleźć pracę, 20% wyraziło odmienną opinię, zaś 3% nie posiada opinii w tym temacie.

Reasumując, konfrontując z analogicznym badaniem zrealizowanym w grudniu 2012 nastroje Polaków uległy drastycznemu pogorszeniu. O 5 punktów procentowych zmniejszył się krąg ludzi omamionych propagandą sukcesu aktualnego rządu, przy 6 procentowym wzroście wskaźnika osób negatywnie zapatrujących się na ogólną sytuację w kraju.

na podstawie: OBOP.com.pl