Czy to początek końca problemów z finansowaniem służby zdrowia, czyli z jedną z największych bolączek III Rzeczpospolitej? Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa przewiduje, że do 2025 roku wydatki na opiekę zdrowotną wzrosną do poziomu co najmniej 6 procent PKB, a w pierwszej kolejności pieniądze znajdą się na świadczenia do których istnieją obecnie największe kolejki.

Głowa państwa złożyła podpis pod nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zaś przegłosowane wcześniej przez parlament zmiany przewidują zwiększenie nakładów na służbę zdrowia w relacji do PKB. Tym samym do 2025 roku wydatki na te cele mają zostać zwiększone do poziomu co najmniej 6 proc. PKB, a już w przyszłym roku odsetek ten wyniesie nie mniej niż 4,67 proc. PKB.

Zgodnie z założeniami pomysłodawców zmian, mają one poszerzyć dostęp do leczeń i rehabilitacji oferowanych przez państwową służbę zdrowia, stąd też w pierwszej kolejności zwiększone nakłady trafią do tych grup świadczeń opieki zdrowotnej, do których istnieją obecnie najdłuższe kolejki. O dofinansowaniu kolejnych usług Ministerstwo Zdrowia będzie informowało każdego roku za pośrednictwem rozporządzenia.

Zmian w finansowaniu służby zdrowia domagają się protestujący od października lekarze, którzy chcą z kolej zwiększenia nakładów do 6,8 proc. PKB i to już w 2012 roku.

Na podstawie: wgospodarce.pl.