Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje zmiany w prawie pracy, które mają pozwolić na działanie związków zawodowych w firmach, w których nie istnieją organizacje związkowe. Tym samym załoga zakładu pracy będzie mogła wskazać swojego delegata uzgadniającego z pracodawcami różne kwestie dotyczące działania przedsiębiorstwa, a w szczególności jego polityki wobec pracowników.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej prof. Marcin Zieleniecki potwierdził „Dziennikowi Gazecie Prawnej”, że nad zmianami w obowiązującym ustawodawstwie pracuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. Modyfikacja przepisów dotyczy kwestii tworzenia i funkcjonowania reprezentacji załogi w ramach przedsiębiorstwa, ponieważ obecnie może ona funkcjonować jeśli w firmie istnieje organizacja związkowa, a tymczasem w przypadku podmiotów gospodarczych zatrudniających poniżej 10 osób niemożliwe jest jej stworzenie. Nowe przepisy pozwalałyby więc na wydelegowanie swojego przedstawiciela przez pracowników każdego przedsiębiorstwa.

Uzgadniane są jednak dopiero szczegóły projektu zmian w prawie. Pracodawcy uważają, że dzięki takim rozwiązaniom mieliby partnera do rozmowy chociażby na temat uelastycznienia czasu pracy, ale chcą, aby przedstawiciele byli wybierani przez załogę. Tymczasem związki zawodowe twierdzą, iż optymalnym rozwiązaniem byłaby możliwość skierowania delegata przez centrale związkowe, ponieważ będzie on wówczas rzeczywiście niezależny. Przedsiębiorcy uważają, iż takie osoby będą pełniły funkcje przywołujące na myśl komisarzy ludowych.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przygotowuje konstrukcję, w której reprezentacja załogi będzie mogła mieć alternatywną formułę, a więc będzie miała ona kształt organizacji związkowej, lub też delegata wytypowanego przez załogę spośród pracowników firmy lub związkowca oddelegowanego przez centralę związkową. W tym drugim przypadku mógłby on początkowo omawiać kwestie np. zwolnienia pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony, natomiast po uzyskaniu demokratycznego mandatu byłby uprawniony do reprezentowania pracowników w sporach zbiorowych.

Na podstawie: gazetaprawna.pl.