islamists-not-welcomeMacedońskie służby bezpieczeństwa poinformowały, że są postawione w stan najwyższej gotowości z powodu obywateli tego kraju powracających z Syrii i Iraku. Jednocześnie policja i wojsko uspokaja, że zagrożenie terroryzmem nie zwiększyło się.

Przedstawiciele wojska i policji brali udział w konferencji o bezpieczeństwie, która odbyła się w macedońskiej stolicy, Skopje. Twierdzą oni, że największym zagrożeniem nie są w tej chwili uchodźcy, ale osoby posiadające macedońskie obywatelstwo i powracające z terenów Państwa Islamskiego. Służby zaznaczają, że zagrożenie terrorystyczne istniało również przed zamachami w Paryżu, stąd w ostatnim czasie groźba ataku nie zwiększyła się.

Prezydent Macedonii Ǵorge Iwanow wezwał natomiast środowiska muzułmańskie do zwiększenia wysiłków na rzecz edukowania młodych ludzi, aby nie ulegali oni radykalizacji.

Zdecydowana większość muzułmanów w Macedonii to etniczni Albańczycy, stanowiący jedną czwartą populacji kraju.

Na podstawie: balkaninsight.com.