gazaOrganizacja Narodów Zjednoczonych wyraziła zaniepokojenie sytuacją gospodarczą w Strefie Gazy. Według ONZ, zniesienie izraelskiej blokady palestyńskiego terytorium, jest warunkiem do odbudowy gospodarki po ubiegłorocznym konflikcie izraelsko-palestyńskim.

Przedstawiciele ONZ podkreślili w swoim oświadczeniu, że organizacja od dawna postulowała zniesienie izraelskiej blokady Strefy Gazy, jako warunku stabilnej i rozwijającej się gospodarki na tym terytorium. Jej odbudowa nie jest bowiem możliwa bez trwałego zawieszenia broni i uznania legalnego rządu palestyńskiego.

Specjalny koordynator ONZ ds. Bliskiego Wschodu, Robert Serry zauważył, że blokada Strefy Gazy trwa od 2007 roku i odcięła ona to terytorium od świata zewnętrznego, co doprowadziło do kryzysu gospodarczego i humanitarnego. Pogłębił się on wraz z ubiegłorocznym konfliktem izraelsko-palestyńskim, w wyniku którego zniszczono dużą część palestyńskiej infrastruktury.

Serry skrytykował też opóźnienia organizacji międzynarodowych w dostarczeniu pomocy dla Strefy Gazy, określając to sytuacją nie do przyjęcia. Przedstawiciel ONZ wyraził zrozumienie dla frustracji ludności w Gazie, która nie może w tej chwili uzyskać materiałów budowlanych potrzebnych do odbudowy infrastruktury w Palestynie.

na podstawie: presstv.ir