Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące badania związanego z aktywnością ekonomiczną Polaków. Wynika z nich, że blisko 300 tysięcy polskich obywateli zdecydowało się na poszukiwanie zatrudnienia, co związane było z otrzymaniem przez nich pieniędzy w ramach programu 500 plus. Dzięki nim głównie kobiety mogły skutecznie znaleźć sposób na zorganizowanie opieki nad dzieckiem.

Badania aktywności ekonomicznej BAEL odbywają się cyklicznie od 1992 roku i realizowane są zgodnie z metodyką Międzynarodowej Organizacji Pracy. Dzięki nim co kwartał Główny Urząd Statystyczny ankietuje ogólnopolską próbę gospodarstw domowych, a tym razem zajął się on wpływem programu 500 plus na zagadnienie aktywizacji zawodowej Polaków. Wyniki mogą być zaskakujące zwłaszcza za neoliberalnych krytyków największej dotychczas próby redystrybucji wypracowanych w naszym kraju dóbr.

Blisko 291 tysięcy osób zadeklarowało więc, że dzięki realizacji wypłat ze wspomnianego programu rozpoczęło poszukiwanie pracy, a 238 tysięcy z nich to kobiety. Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla, iż dzięki tym środkom wiele kobiet może zorganizować opiekę nad swoimi dziećmi, dlatego łatwiej im podjąć decyzję o zatrudnieniu.

Jednocześnie minister pracy, rodziny i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapowiada zmianę kryterium dochodowego, dotyczącego otrzymywania pieniędzy już na pierwsze dziecko. W związku ze wzrostem płacy minimalnej część rodzin już w tym roku utraci prawo do otrzymywania 500 złotych na swojego pierwszego potomka.

Na podstawie: money.pl.